به پایگاه اطلاع‌رسانی شورای اسلامي استان اصفهان خوش آمدید.

logo-shora

پايگاه اطلاع رساني شوراي اسلامي استان اصفهان

عنوان

صفحه نخست » Uncategorized » اخبار » رئيس شوراي اسلامي استان اصفهان: هيچ دشمني خطرناک‌تر از بحران آب نيست
کد خبر: ۹۵۷۳۱
تاریخ انتشار: ۰۳ مرداد ۱۳۹۷ – ۱۷:۳۶
رئيس شوراي اسلامي استان اصفهان: هيچ دشمني خطرناک‌تر از بحران آب نيست

نصف جهان: رئيس شوراي اسلامي استان اصفهان در نطق قبل از دستور خود در جمع نمايندگان شوراهاي اسلامي شهر و روستاي استان که در تالار اجتماعات استانداري اصفهان برگزار شد، گفت: هفتمين اجلاس شوراي اسلامي استان اصفهان با هدف بررسي مسائل کشاورزي استان و همچنين تعامل و همفکري بيشتر با صدا و سيماي مرکز اصفهان برگزار مي شود.

عبدا… کياني ابراز اميدواري کرد اين جلسه موجب افزايش تعامل شوراها با صدا و سيما شده و صدا و سيما که به فرموده امام راحل(ره) يک دانشگاه است و از پايينترين تا بالاترين اقشار اجتماعي را تحت پوشش خود دارد بتواند به رسالت خود عمل کند.

وي ادامه داد: در حوزه شوراها نيز همانگونه که ميدانيد براساس ماده 101 قانون شوراها، سازمان صدا و سيما ميتواند به همکاري وزارت کشور و شوراي عالي استانها در راستاي ارتقاي سطح فرهنگ شوراها و مشارکت، برنامههاي مختلف فرهنگي و آموزشي تهيه کند. تعامل شوراها و صدا و سيما در معرفي خدمات آنها به مردم ميتواند تأثير بسيار مهمي بر تقويت شوراهاي اسلامي داشته باشد و ظرفيت بالاي مخاطب اين سازمان و وظايف گسترده و عمومي شوراها در خدماترساني شهري و روستايي به شهروندان ميتواند زمينه مناسب را براي اين تعامل و همکاري بيشتر فراهم کند و به دنبال آن روحيه مشارکت، همکاري و نشاط را در جامعه توسعه دهد. لذا شوراي اسلامي استان اصفهان آمادگي خود را براي هرگونه همکاري در اين راستا اعلام ميکند و اميد است اين جلسه بتواند زمينههاي اين تعامل را بيشتر کند.

رئيس شوراي اسلامي استان اصفهان با تشکر و تقدير از اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام که رأي به حضور اقليتهاي ديني در شوراهاي اسلامي شهر و روستا دادند، گفت: بازگشت سپنتا نيکنام به شوراي اسلامي شهر يزد و رأي به اين حضور در واقع رأي به حفظ و قبول تکثر و تنوع فرهنگي و ديني در جامعه متکثر ايراني است.

کياني افزود: اصل تشکيل شوراهاي محلي در واقع قبول اين اصل است که رجوع به آراء مردم براي اداره امور شهر و روستا و تمرکززدايي از قدرت اجرايي راه درست و صحيح اداره و مديريت جوامع است و البته که در جامعهاي متشکل از قوميتها و مذاهب مختلف مانند ايران در چارچوب قانون اساسي بايد شوراهاي محلي بر مبناي حفظ و قبول اين تنوع شکل بگيرد و امروزه دنيا پذيرفته که حفظ تنوع فرهنگي براي جوامع يک پتانسيل تبديل تهديد به فرصت است و از لحاظ اجتماعي باعث هويتبخشي و افزايش حس تعلق مردم به سرزمين مادري خويش و از لحاظ اقتصادي باعث گسترش صنعت گردشگري و شناخت پتانسيلهاي منطقهاي و توزيع عادلانهتر امکانات ميشود.

کياني ميگويد: در مردمسالاري واقعي آنچه بيش از رأي اکثريت اهميت دارد حفظ حقوق اقليت است. جامعه يکدست، جامعهاي که همه در آن يک روش، عقيده و مرام را بپذيرند جامعه بيماري است و توسعه نخواهد يافت و عقب ميماند. ما انسانيم و متنوع و متکثر هستيم. بنابراين معتقدم شوراها دقيقاً محل نمود و ظهور اين تنوع و حفظ آن است و من به شوراهاي اسلامي شهر و روستا توصيه ميکنم در حفظ تنوع فرهنگي سرزمين مادري خويش، شهر و روستاي خود کوشش کنند. بسياري از رسوم، آداب، جشنها و جشنوارههاي بومي و محلي در گذشته بوده است که کم کم رو به فراموشي ميرود و تنها در خاطر افراد مسن منطقه به جا مانده است اينها را احيا کنيد و اجازه دهيد مردم و عليالخصوص نسل جوان با گذشته آشنا شوند. فضا را فراهم کنيد تا ارتباطات بين نسلي از بين نرود. ايران کشوري است با هزاران آداب، فرهنگ، رسوم و آيينهاي محلي و مذهبي مختلف در شناسايي و احياي آنها تلاش کنيد. راه پيشرفت و توسعه بدون شک از اين مسير خواهد گذشت.

وي با اشاره به مسائل آب هم گفت: اينکه امروز شما شير آب منزل خود را باز ميکنيد و هيچ آبي جاري نميشود و درمانده از اينکه چه بايد کرد، بخشي از نمود بحران جدي کمآبي در استان و ايران است. کاهش حجم ورودي به سدها باعث کاهش برق توليدي نيروگاههاي برق آبي شده است و به دنبال آن قطع مکرر برق اتفاق ميافتد. از طرفي نبود آب بر مشخصات اقليمي اثر ميگذارد و باعث گرمتر شدن منطقه ميشود. گرمتر شدن نيز به دنبال خود باعث افزايش تقاضاي برق ميشود و اين يعني قطعي بيشتر و اين سيکل و چرخه معيوب ادامه مييابد و در صورت عدم چاره، روز به روز شرايط دشوارتر خواهد شد.

وي با طرح اين سئوال که چه بايد کرد؟ گفت: اولين قدم درک، فهم و قبول شدت بحران است. بحراني که در صورت عدم چارهجويي براي آن تبديل به فاجعه ميشود. امروزه مسئله آب حيات تمدني ايران را تهديد ميکند. ايران بعد از حمله مغول توانست مجدداً وحدت و حيات خود را بازيابد اما در مورد کمبود آب اگر مديريت نشود موفق نخواهد شد. هيچ دشمن داخلي و خارجي براي ما خطرناکتر از بحران آب نيست و اگر از همه گروههاي سياسي بخواهيم که به دور از اختلاف نظرها و سليقهها براي حفظ ايران حول محور آب جمع شوند سخني مبالغهآميز نگفتهايم.

رئيس شوراي اسلامي استان اصفهان خاطرنشان کرد: در مديريت و بهينه کردن مصرف آب در بخش کشاورزي، صنعت و شرب ميتوان راهکارهاي بسياري ارائه کرد. براي مثال نگاهي به الگوي کشت محصولات کشاورزي نشان ميدهد که در معرفي کشت مناسب و مقاوم به خشکي موفق نبودهايم. هزاران مترمکعب از آب که سرمايه نسلهاي آتي اين مملکت است در کشت محصولات آب بري مانند صيفيجات هدر ميرود؛ در زمينهايي که شايد اگر به جاي کشت هندوانه، زعفران کشت ميشد که محصولي مقاوم به خشکي است ضمن حفظ منابع آبي بازدهي و سودهي بسيار مناسبي حاصل ميشد. گام بعد تصفيه و بازيافت آب است که بايد به صورت جدي انجام شود. وابستگي ايران به توليد برق در نيروگاههاي برق آبي نيز بايد کم شود. توسعه انرژيهاي پاک به خصوص انرژي خورشيدي با توجه به اقليم ايران بايد بسيار جدي گرفته شود. توسعه انرژي خورشيدي بخش بسيار مهمي از کنترل بحران آب است.

کياني افزود: امروزه در کشور بسيار پرآبي مانند کانادا قانوني در حال تصويب است که سازندگان واحدهاي مسکوني را موظف ميکند برق مورد نياز خانه را از انرژي خورشيدي تأمين کنند. يعني دولت موظف به تأمين برق براي آنان نيست و مالک بايد با استفاده از پيلهاي خورشيدي برق واحد را تأمين کند. در کشور ما با اين کمبود آب و کاهش توان توليد برق ديگر مسئله به اين سادگي نيست که هر شخصي خانهاي را بسازد و با گرفتن پروانه يا پايان ساخت به اداره برق مراجعه کند و انشعاب برق بگيرد. ايجاد نيروگاههاي خورشيدي، بادي و استفاده از انرژيهاي زمين گرمايي راه برون رفت از بحران است. ايران همواره کشوري خشک بوده است. اجداد و نياکان ما با اين شرايط اقليمي و با استفاده از روشهاي خلاقانهاي همچون حفر قنوات توانستهاند با اين اقليم خشک سازگار شوند و حتي در دل کوير باغات بسيار زيبايي ايجاد کنند. مديريت آب در زمانهاي گذشته مديريت بسيار کارآمد و مؤثري بوده است. امروزه وجود تکنولوژيهاي جديد قطعاً به ما در مديريت آب کمک خواهد کرد. ما با استفاده از ظرفيتهاي بومي خود، دانش و تجربه جهاني و در کنار همدلي و با استفاده از تکنولوژي بر مسئله کمبود آب غلبه خواهيم کرد به شرطي که اولويتها و منابع کشور را هدر ندهيم و در راههايي هزينه نکنيم که سودي براي مردم نداشته باشد.

وي درخصوص کاهش سهم شهرداريها از محل ماليات بر ارزش افزوده گفت: بخشي از درآمد شهرداريها براي اداره امور شهر از منابع ماليات بر ارزش افزوده تأمين ميشد و در گذشته اين عوارض 50 درصد به شهرداري پرداخت ميشد و 50 درصد مابقي به دولت پرداخت ميشد که متأسفانه سهم شهرداريها از 50 درصد به 33 درصد کاهش يافته است و سهم دولت 67 درصد شد، کاهش سهم شهرداري از ماليات بر ارزش افزوده شهرداريها را به سمت ورشکستگي ميبرد. وي خواست تا سهم شهرداريها به همان ميزان سابق يعني 50 درصد بازگردد.

همچنين در هفتمين اجلاس شوراهاي اسلامي استان اصفهان قرار بود با حضور مديرکل جهاد کشاورزي استان اصفهان مسائل و مشکلات مرتبط با جهاد کشاورزي در سطح استان بررسي شود که به دليل بيماري وي، اين امر تحقق نيافت.